İstatistikler

Burada uzun uzadıya rakamlar, raporlar, tablolar paylaşmak istemedik.

Aslında meme kanseri hakkında iki cümlede gerekli bilgi ve algıyı sağlayacak şekilde istatistikleri özetleyebiliriz.

  • HER 8 KADINDAN BİRİ MEME KANSERİ OLMA RİSKİYLE KARŞI KARŞIYA
  • 50 yaşından itibaren kadınların meme kanseri olma ihtimali daha genç yaşlara göre daha yüksektir.
  • Türkiye erken yaş meme kanserlerinin genetik, beslenme alışkanlıkları ve diğer çevresel şartlar nedeniyle yüksek rastlandığı ülkelerdendir.
  • Son 30 yılda hızla gelişen tıbbi süreç ve yöntemler erken tanı alan meme kanserlerinin çok yüksek oranda tedavi edilebildiğini göstermektedir.
  • Erken evre meme kanseri tanısı konulan hastaların %30’a yakın bir kısmı kendi farkındalığı ve kendi kendine meme muayenesi sayesinde klinik başvurusu yaparak tanı almıştır.
  • KENDİ KENDİNE MEME MUAYENESİ VE DÜZENLİ KLİNİK MUAYENE MEME KANSERİNİN ERKEN TEŞHİSİ VE TEDAVİSİNDE 100 % ETKLİDİR.