Erkeklerde Meme Kanseri

Daha nadir olmakla birlikte erkeklerde de meme kanseri görülür. Hastalık her iki cinste de birçok yönden benzerlik gösterir. Erkeklerde nadir görüldüğü için genellikle en son akla gelir ve erkekler hekime daha geç başvurur; bu nedenle çoğu kez hastalık daha ilerlemiş safhada teşhis edilir.

Avrupa ve ABD verilerine göre her 100 meme kanseri olgusundan 1- 2’ sini erkek hastalar oluşturur. Erkeklerde görülen tüm kanserlerin % 0.2’ si meme kanseridir. Bu oran kadınlarda %26’dır.

Erkeklerde Meme Büyümesinin Nedeni Nedir?

Ergenlik öncesi dönemde erkek ve kız çocukların meme yapısı aynıdır. Ergenlikle birlikte, kız çocuklarının memeleri büyür. Erkek çocukların da memeleri hormona duyarlıdır ve ergenlikle ortaya çıkan hormon değişikliklerine bağlı olarak geçici büyüme olabilir.

Erişkin erkeklerde meme büyümesinin ise çeşitli nedenleri vardır: kullanılan ilaçlar, bazı kalp ilaçları, bazı yüksek tansiyon ilaçları, bazı migren ilaçları, bazı epilepsi (sara) ilaçları, prostat kanseri tedavisinde kullanılan östrojen hormonu, testis kanseri, böbreküstü bezi kanseri, siroz, diyaliz uygulanan böbrek hastaları, bazı genetik hastalıklar (Kleinfelter sendromu) gibi.

Kadınlarda görülen meme kanserlerinin hepsi erkeklerde de görülebilir.

Hangi Belirtilerle Ortaya Çıkar?

Memede bir kitle gelişmesiyle ortaya çıkar. Bu kitle genellikle ağrısızdır. Kitle hemen meme başının altında yer alır. Meme başından akıntı gelmesi, meme başının içeri çekilmesi veya memede yara ortaya çıkması daha nadir görülen bulgulardır.

Erkeklerde Meme Kanseri Risk Faktörleri Nelerdir?

Yaş

Yaş ilerledikçe meme kanseri riski artar. 5 yaşındaki çocukta da görüleb
ilmesine rağmen genellikle 35 yaşın altında görülmesi daha nadirdir. Ortalama görülme yaşı ise 65 civarıdır.

Coğrafi Bölge

Bazı Afrika ülkelerinde parazitlere bağlı gelişen karaciğer hastalıkları oldukça sık görülür. Bu durum vücutta östrojen hormonu artışına neden olur. Buna bağlı erkeklerde meme kanseri görülme sıklığı bu ülkelerde artmaktadır. (% 15)

Sosyo-Ekonomik Nedenler

Yapılan çalışmalar, meme kanserinin sosyo-ekonomik düzeyi yüksek, eğitimli erkelerde daha fazla görüldüğünü bildirmektedir.

Daha Önce Kanser Olmayan Meme Büyümesi (Jinekomasti)

Bu konuda net bilgi yok. Bazı çalışmalarda ilişki bulunduğu bildirilmekle birlikte, çoğunluk böyle bir ilişkinin olmadığı yönünde sonuçlar bildiriyor.

Hormon Kullanılması

Erkeklerde sık görülen prostat kanseri tedavisinde, östrojen hormonu içeren ilaçlar kullanılmaktadır. Bu hastalarda meme büyümesi sık görülen bir durumdur. Bu hastalarda yapılan çalışmalarda, meme kanseri görülme sıklığında artış saptanmamıştır. Buna karşılık yüksek oranda uzun süre östrojen kullanan erkeklerde, örneğin transseksüellerde meme kanseri riskinde artış gözlenmektedir.

Testis Enfeksiyonları ve Travmaları

Öyküsünde testis travmaları ve tekrarlayan enfeksiyon olan kişilerde meme kanseri riski artış göstermektedir.

Radyasyon

Geçmişte göğüs bölgesine radyoterapi yapılmış olan erkeklerde meme kanseri riski artmaktadır.

Göğüs Bölgesine Olan Travma

Meme kanseri saptanan erkelerin çoğu bu bölgeye olan bir travma tarif etmelerine rağmen, bunun tamamen bir rastlantı olduğu düşünülmektedir.

Erkeklerde Meme Kanseri Daha Geç mi Teşhis Edilmektedir?

Erkeklerde meme kanseri teşhisi konduğu zaman hastalık çoğu kez ileri safhada olur. Erkek meme dokusu yapısından dolayı deriye ve göğüs duvarına çok yakın bir yerleşimde yer alır. Kadın meme dokusu çevresi ise destek dokusuyla çevrilidir. Bu nedenle erkek memesinde başlayan kanser kısa sürede deriye ve göğüs duvarına yayılabilir. Bu da hastalığın kısa süre içinde ileri evreye geçmesine neden olur.

Öte yandan toplumda, erkeklerde meme kanseri olamayacağı yönünde yanlış bir kanı vardır. Bu nedenle erkekler, memelerinde bir kitle fark ettiklerinde genellikle aldırmazlar. Hekime başvurmakta gecikirler. Yapılan bir çalışmaya göre, erkekler memelerinde bir sertlik fark ettikten ortalama 10 ay sonra hekime başvururlar. Halbuki bunun tersine kadınlar derhal hekime başvurmaktalar.

Erkeklerde Meme Kanseri Bulgular Nelerdir?

En önemli bulgu ele bir kitle veya sertliğin gelmesidir. Bu kitle tek memede ortaya çıkmaktadır. Her iki memenin birden büyüdüğü değişiklikler, daha çok diğer meme hastalıklarıyla ilgilidir ve kanser şüphesinden uzaklaştırır.

Ele gelen kitle, sert ve düzensiz bir yapıya sahiptir. Genellikle ağrısızdır. Meme başından akıntı gelmesi, meme başı ve çevresinde kızarıklık kabuklu yara gibi değişiklikler de kanser açısından dikkat edilmesi gereken bulgulardır.

Erkeklerde Meme Kanseri Teşhisi Nasıl Konur?

Erkek meme kanseri teşhis yöntemleri kadınlarla aynıdır. Fizik muayene ve mamografi, erkeklerde de en önemli teşhis yöntemleridir. Kesin teşhis, parça alınarak patoloji tetkiklerinin yapılmasıyla konmaktadır.

Erkeklerde Meme Kanseri Tedavisi Nasıl Yapılır?

Erkeklerde uygulanan meme kanseri tedavisi, genel prensipler içerisinde kadınlarla aynıdır.