Risk Faktörleri

Kimler Risk Altında?

Meme kanseri en sık kadınlarda görülür, meme kanseri olmuş kişilerin sadece yüzde 1’i erkektir.

  • 20 yaşın üstünde olmak, (özellikle 50 yaş üstünde daha sık)
  • Erken adet görmeye başlamak,
  • Menopoza geç girmek,
  • Uzun süre ve kontrolsüz doğum kontrol hapı kullanmak,
  • Anne, teyze, kız kardeş vs. gibi 1. derece akrabalarda meme kanseri geçirilmiş olması,
  • Memeye daha önce yapılmış bir müdahale ve “atipi, karsinoma in situ” gibi kanser öncülü olabilecek lezyonların raporlanmış olması,
  • Daha önce meme kanseri geçirmiş olmak,
  • Geçmiş yıllarda ışın tedavisi görmek (günümüzde uygulanan ışın tedavisi yöntemleri bu riski gözle görülür şekilde azaltmaktadır),
  • Yağlı gıdalarla beslenmek, alkol kullanmak, düzensiz yaşam biçimi ve egzersizden uzak yaşamak.

Yukarıdaki risklerden bir veya bir kaçını taşıyanlar “meme kanseri olacak” diye bir anlam çıkarılmaz, ancak düzenli olarak meme muayenesi yaptırmaları tavsiye edilir.’’

Risk Faktörleri

Cinsiyet

Meme kanseri en sık kadınlarda görülürken, bu oran her yüz meme kanseri için bir erkek şeklindedir.

Yaş

Meme kanseri 20 yaş ve üzeri hemen her dönemde görülmektedir. Ancak, en sık görüldüğü yaş 50 yaş ve üzeridir. Tüm ömür boyu risk ise, 90 yaşına kadar yaşayan bir kadının meme kanseri olma riski kabaca 8’de 1’dir.

Östrojen Hormonu

Adet yaşının, erken olması , menopoza geç girmek, uzun süre ve kontrolsüz doğum kontrol hapı kullanımı hikayesinin bulunması da risk faktörleri arasındadır.

Aile Hikayesi

1. derece akrabalarında (anne, teyze, kızkardeş vs) meme kanseri geçmişinin bulunması bir risk faktörüdür. Bu geçmişte 40 yaştan önce meme kanseri gelişmiş olması, iki taraflı meme kanseri bulunması da riski arttıran faktörler arasındadır.

Memeye Daha Önce Yapılmış Bir Müdahale

Memeye geçmişte herhangi bir nedenle yapılmış girişim sonucu elde edilen patolojik inceleme sonucunda, “atipi , karsinoma in situ” gibi kanser öncülü olabilecek lezyonların raporlanmış olması da meme kanseri açısından risk oluşturmaktadır. Ancak bunların hiçbiri, bir kadında yüzde yüz meme kanseri gelişecek anlamını vermez. Sadece yakın izlem gerekliliğini belirtir.

Meme Kanseri Hikayesi

Meme kanseri konusunda riski en çok arttıran faktör kadının daha önce karşı memesinda meme kanseri tanısı almış olmasıdır. Bu nedenle meme kanseri tanısı daha önce almış olan kadınlar , yakın izlem altında olmalıdırlar.

Işın Tedavisi

Özgeçmişinde herhangi bir nedenle meme bölgesine ışın tedavisi uygulanmış olanlarda meme kanseri gelişme riski artmıştır. Ancak günümüzde uygulanan ışın tedavisi yöntemleri bu riski gözle görülür şekilde azaltmaktadırlar.

Beslenme ve Alışkanlıklar

Yağlı gıdalarla beslenme , alkol kullanımı, düzensiz yaşam biçimi ve egzersizden uzak yaşam meme kanseri riskini arttırmaktadır.

Genetik Bozukluklar

Kalıtsal meme kanserleri, tüm meme kanserleri içerisinde yüzde 5-10 oranında görülürler. Günümüzde bu geçişten sorumlu olabileceği düşünülen brca 1 ve 2 ve diğer gen değişiklikleri tespit edilebilmekte ve bu riske göre danışmanlık ve önleyici tedavi önerileri oluşturulabilmektedir.