meme-okulu-default-logo

Meme Okulu Nedir?

Meme Okulu

Meme Okulu Programları, “Meme” konusunun toplumumuzda konuşulabilir hale gelmesini sağlamayı, kadınları erken teşhis yöntemleri hakkında bilgilendirmeyi ve toplumu kadın sağlığı konusunda bilinçlendirmeyi hedefler.

I. Dönem

"Meme" dedirtme başarılarak, toplumda bilinçlenme sağlanmıştır.

II. Dönem

Tedavi yönetimiyle ilgili olarak insanların birbirlerine destek olacakları bir platform oluşturarak, toplumu bilinçlendirme görevine devam edecektir.

Meme Okulu

meme-okulu-default-logo

Video Dersler

Onkoplastik ve Rekonstrüktif Cerrahi

Meme Kanseri Cerrahisine Onkolojik Bakış

Neoadjuvan Tedavi

Kanser Potansiyeli Belirsiz Olgularda Yaklaşım ADH

Tamamlayıcı Tıp