Videolar

Meme Okulu II. Dönem için özel olarak seçilen konularda Dr. Cem Yılmaz ve Dr. Levent Çelik tarafından hazırlanmış tüm videolar ve önceki dönem içerisinde kullanılan tüm videolara karışık olarak burada yer verilmiştir.

Gözle Meme Muayenesi

Ayakta Meme Muayenesi

Yatarak Meme Muayenesi

Meme Okulu Nedir?

Onkoplastik ve Rekonstrüktif Cerrahi

Meme Kanseri Cerrahisine Onkolojik Bakış

Neoadjuvan Tedavi

Kanser Potansiyeli Belirsiz Olgularda Yaklaşım ADH

Tamamlayıcı Tıp